Trang chủ Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web Yêu Tattoo (theo đường dẫn https://yeutattoo.com/). Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận những điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Trang web Yêu Tattoo và toàn bộ nội dung, hình ảnh, tài liệu, và các yếu tố khác liên quan thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu trí tuệ tương ứng. Mọi hành động sao chép, sử dụng hoặc phân phối các tài liệu từ trang web Yêu Tattoo mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị xem xét hình phạt pháp lý.

2. Hạn Chế

Bạn đồng ý không sử dụng trang web Yêu Tattoo cho mục đích vi phạm bất kỳ luật pháp nào hoặc xâm phạm đến quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Bạn cũng cam kết không sử dụng dịch vụ để truyền bất kỳ nội dung gây hại, phỉ báng, đe dọa, bắt nạt hoặc phân biệt chủng tộc, quốc gia hoặc tôn giáo.

3. Phương Thức Thanh Toán

Yêu Tattoo không thu thập hoặc lưu trữ thông tin thanh toán cá nhân của bạn. Mọi giao dịch thanh toán đều được xử lý thông qua bên thứ ba an toàn và tin cậy như PayPay, Visa, Mastercard, và các phương thức thanh toán trực tuyến khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát hoặc rủi ro nào phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ thanh toán của bên thứ ba.

4. Quyền Thay Đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ phần nào của các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi các thay đổi đã được đăng tải sẽ xem như bạn đồng ý với các thay đổi đó.

5. Quản lý Vấn Đề

Trang web Yêu Tattoo không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra do việc sử dụng trang web hoặc do việc không thể truy cập trang web này.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email support@yeutattoo.com.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm và sử dụng trang web Yêu Tattoo!

Copyright @2023 – Tất cả bản quyền Website thuộc về Yêu Tattoo